Share this
   Stuur / Boekmerk

INLIGTING VIR

 

Skool vir Mensehulpbronwetenskappe

Toelating en Toelatingsvereistes

Die toelatingsvereistes vir die BCom-graad by Mensehulpbronwetenskappe is as volg:

 Die BCom-grade vereis 'n minimum APS-telling van 24 en wiskunde vlak 3.  Vanwe kapasiteitsbeperkings kan 'n bykomende vereiste gevra word soos bv. 'n minimum persentasie in graad 11.  Spesifike toelatingsvereistes per kurrikulum word hieronder gelys.  Vir 'n volledige uiteensetting vir die toelatingsvereistes,
klik op NWU-toelatingsvereistes.

Spesifike Toelatingsvereistes vir BCom (3 jaar)

BCom Mensehulpbrondbestuur
BCom Bedryfsielkunde en arbeidsverhoudingebestuur
APS-telling 24, Wiskunde vlak 3

Sien e-Jaarboek vir volledige graadinligting sowel as nagraadse toelatingsvereistes.

 

 

 

1Nov2010(dewmr)